Pomiary optyczne

W

ykonujemy pomiary optyczne włókien światłowodowych za pomocą profesjonalnego reflektometru firmy EXFO. Pomiary dokonujemy na różnych długościach fal co pozwala nam na pomiary sieci bez odłączania urządzeń i bez wpływu na urządzenia co świetnie sprawdza się w sieciach GPON czy CWDM. Nasz sprzęt wykorzystuje nowoczesną technologię iOLM, która wizualizuje zdarzenia na włóknach światłowodowych jednocześnie tworząc dokumentację sieci.

Pomiary wykonujemy także za pomocą klasycznego OTDR dla klientów potrafiących czytać dokumentację z takich pomiarów.

Pomiary dokonujemy przy nowobudowanych sieciach jak i w celach serwisowych co pozwoli na porówanie z wynikami pierwotnymi.

iOLM jest analizą wykorzystującą różnej szerokości impulsy o długości impulsów z różną amplitudą i interpretacją zdarzeń ze wskazaniem poprawnych i niepoprawnych elementów toru optycznego)

Dodatkowo nasz sprzęt zawiera miernik mocy co pozwala na pomiar poziomu sygnału dochodzącego do odbiornika.

Napisz do nas

Zapytaj o dostępność usług i aktualną ofertę

Not readable? Change text. captcha txt